Het jaarlijkse lichten van de spaarkas op vrijdag 28 februari, onder muzikale begeleiding van BReTT.

Entre Gratis
Aanvang 20:00 uur